Hợp tác

Trường Cao đẳng Bách Việt chủ động thiết lập các quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức , các trường và viện, các doanh nghiệp trong khu vực  cũng như quốc tế.

 

Chúng tôi đặt ra mục tiêu cụ thể cho các hoạt động hợp tác như sau:

  • Đa dạng hoá nội dung giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và thị trường tuyển dụng lao động
  • Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sinh viên, giúp các em có sự chuẩn bị cần thiết để nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi gia nhập thị trường lao động
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên đi thực tập và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các em tại các doanh nghiệp tốt, có triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài, bền vững
  • Phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu cụ thể từ phía doanh nghiệp

 

Xem thêm về hoạt động hợp tác của trường Cao đẳng Bách Việt với các trường, viện, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tại đây.

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )