Cam kết chất lượng đào tạo ĐH - CĐ

Trường Cao đẳng Bách Việt công khai cam kết chất lượng đào tạo dành cho cơ sở giáo dục Đại học - Cao đẳng.

 

Theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Bách Việt công khai cam kết chất lượng đào tạo dành cho cơ sở giáo dục ĐH - CĐ năm học 2012 - 2013:

Vui lòng xem nội dung đầy đủ tại đây.

 

Theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC, ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  trường Cao đẳng Bách Việt công khai cam kết chất lượng đào tạo dành cho cơ sở giáo dục ĐH - CĐ năm học 2013-2014:

Vui lòng xem nội dung đầy đủ tại đây.

 

Theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Bách Việt công khai cam kết chất lượng đào tạo dành cho cơ sở giáo dục ĐH - CĐ năm học 2014 - 2015

Vui lòng xem thông tin đầy đủ tại đây:

Biểu mẫu 1

Biểu mẫu 2

Biểu mẫu 3

 

DANH SÁCH HS-SV TỐT NGHIỆP

 

Căn cứ quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Việt công nhận danh sách HS - SV tốt nghiệp năm 2014:

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1: Vui lòng xem danh sách đầy đủ tại đây

Sinh viên tốt nghiệp đợt 2: Vui lòng xem danh sách đầy đủ tại đây

 

Căn cứ quyết định số 775/QÐ-BV_2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Việt công nhận danh sách HS - SV tốt nghiệp năm 2013: Vui lòng xem danh sách đầy đủ tại đây

 

 

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )