Bộ máy tổ chức

Cao đẳng Bách Việt có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh với 7 khoa - 1 tổ bộ môn, 8 phòng chức năng, 4 cơ sở, 2 trung tâm và các tổ chức đoàn thể.

 

IMG 4974

 

Hội đồng Quản trị

 

Ban Giám Hiệu

 

Các phòng chức năng:

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ
 • Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên
 • Phòng Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Khảo thí
 • Phòng Hợp tác và Phát triển Đào tạo
 • Phòng Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp
 • Phòng Thanh tra

 

IMG 4953

 

 

Các Khoa - Tổ bộ môn:

 • Khoa Cơ bản
 • Khoa Công nghệ
 • Khoa Y Dược
 • Khoa Kinh tế
 • Khoa Du lịch - Thư ký Văn phòng
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Khoa Mỹ thuật Ứng dụng
 • Tổ bộ môn Sư phạm Mầm non

 

Các trung tâm:

 • Trung tâm Thông tin Thư viên
 • Trung tâm Đào tạo Nhân lực Quốc tế

 

Các cơ sở:

 • Cơ sở Nguyễn Kiệm
 • Cơ sở An Nhơn
 • Cơ sở Lê Đức Thọ
 • Cơ sở Thạnh Lộc

 

Các tổ chức đoàn thể:

 • Chi bộ Đảng
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên
 • Hội sinh viên

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )