Giới thiệu

Tiền thân của trường Cao đẳng Bách Việt là Trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo, năm 2006, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4823/QĐ-BGDĐT ngày 01/ 9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Bách Việt.

 

Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của nhà trường. Nhà trường luôn nỗ lực gắn kết đào tạo với yêu cầu của thực tế trong xã hội, chú trọng đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật với thái độ nghề nghiệp và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại, có tác phong chuyên nghiệp cao.

 

 

Danh sách Giảng viên cơ hữu

Theo công văn số 5293/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các CSĐT . Trường CĐ Bách Việt công bố danh sách GV cơ hữu.

Xem tiếp...

Hoạt động cộng đồng

Tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên học sinh Trường Cao đẳng Bách Việt thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Xem tiếp...

Cam kết chuẩn đầu ra

Theo quyết định số: 371QĐ-BV cùa Hiệu trưởng - Trường CĐ Bách Việt về việc công bố chuẩn đầu ra cho SV khóa 2015-2018 và HS khóa 2015-2017.

Xem tiếp...

Cam kết đồng hành

Cao đẳng Bách Việt cam kết với xã hội mang lại các giá trị giáo dục cốt lõi theo định hướng: Chuẩn mực - Chất lượng – Chuyên nghiệp.

Xem tiếp...

Tại sao chọn Bách Việt

Trường Cao đẳng Bách Việt vừa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức - doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp tục học lên các bậc học cao hơn cho người học.

Xem tiếp...

Hợp tác

Trường Cao đẳng Bách Việt chủ động thiết lập các quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức , các trường và viện, các doanh nghiệp trong khu vực  cũng như quốc tế.

Xem tiếp...

Bộ máy tổ chức

Cao đẳng Bách Việt có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh với 7 khoa - 1 tổ bộ môn, 8 phòng chức năng, 4 cơ sở, 2 trung tâm và các tổ chức đoàn thể.

Xem tiếp...

Cam kết chất lượng đào tạo ĐH - CĐ

Trường Cao đẳng Bách Việt công khai cam kết chất lượng đào tạo dành cho cơ sở giáo dục Đại học - Cao đẳng.

Xem tiếp...

Hoạt động cho sinh viên

Hoạt động cho sinh viên của nhà trường được liên tục tổ chức thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, hội, đoàn thể.

Xem tiếp...

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )