Việc làm

Danh sách việc làm dành cho sinh viên, học sinh Cao đẳng Bách Việt sẽ thường xuyên được cập nhật tại đây.

Kinh doanh - Văn phòng

Chi tiết liên hệ phòng Hợp tác và Phát triển Đào tạo.


Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Công ty cổ phần Cổ phần đầu tư Việt Nam Hùng Cường

Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần Cổ phần đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia

Nhân viên kinh doanh

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )