Phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Bách Việt tổ chức các lớp đào tạo giúp doanh nghiệp bồi dưỡng trình độ cho người lao động trong các lĩnh vực: du lịch - khách sạn, hoá thực phẩm, y dược, công nghệ thông tin...

 

Một số chương trình đào tạo Cao đẳng Bách Việt thường tổ chức:

  • Du lịch Phát triển Cộng đồng (cho các tỉnh có du lịch cộng đồng, các dự án phi chính phủ)
  • Vệ sinh an toàn thực phẩm
  • KCS dệt may, thực phẩm
  • Đánh giá chương trình thực phẩm
  • Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật cho người lao động
  • Chuyên viên ứng dụng văn phòng
  • Tin học cơ sở

 

dao tao giang vien cho du lich cong dong

Lớp tập huấn Đào tạo giảng viên Du lịch Cộng đồng cho Hội Nông dân tỉnh An Giang

 

TIN HOẠT ĐỘNG

Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao

 

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )