Chương trình đào tạo

Là một cơ sở đào tạo đa ngành với 16 ngành ở bậc Cao đẳng Chính quy, 9 nghề ở bậc Cao đẳng Nghề, 21 ngành ở bậc Trung cấp Chuyên nghiệp Chính quy và vô số lớp ngắn hạn - chuyên đề - liên thông lên bậc học cao hơn, Trường Cao đẳng Bách Việt mang đến nhiều sự chọn lựa cho người học có khả năng và điều kiện khác nhau.

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )