Bảo mật

Khi truy cập vào trang web: www.bachviet.edu.vn của Trường Cao đẳng Bách Việt và bất kì trang nào từ đây, hãy ghi nhớ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhận của bạn theo những điều khoản trong chính sách bảo mật.
Cứ mỗi lần truy cập vào trang web này hay sử dụng địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web, hãy ghi nhớ và chấp thuận về việc chúng tôi có quyền sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng như đã đề cập trong chính sách bảo mật. Vui lòng không truy cập vào trang web và không gửi bất kì thông tin cá nhân nào của mình nếu không muốn chúng tôi lưu trữ hay sử dụng những dữ liệu này như đã đề cập.
Trường Cao đẳng Bách Việt có quyền thay đổi hay chỉnh sửa chính sách bảo mật này bất kì lúc nào. Thông tin dữ liệu của bạn sẽ được quản lí dựa theo chính sách bảo mật và chúng tôi sẽ cập nhật lên trang web của mình nếu có sự thay đổi.
Cứ mỗi lần truy cập vào trang web sau khi những chỉnh sửa có hiệu lực, đồng nghĩa bạn đã chấp nhận với chính sách bảo mật sửa đổi này. Vui lòng vào đọc những thông tin mới nhất về chính sách bảo mật và hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ nó. Ngày cập nhật những thay đổi thông tin trong chính sách bảo mật của chúng tôi đều được ghi rõ ở cuối trang. Trường Cao đẳng Bách Việt luôn cam kết sẽ tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách của chúng tôi liên quan đến toàn bộ các thông tin dữ liệu trực tuyến khác nhau trên trang web của Trường Cao đẳng Bách Việt và mô tả cách mà dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng và tuân thủ luật pháp hiện hành.

Đính kèm hình ảnh (Thí sinh chọn hình ảnh scan hoặc hình chụp băng tốt nghiệp THPT (đối với thi sinh tự do) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  và học bạ THPT  của 2 học kỳ lớp 12 có dấu mộc đỏ của trường THPT )