Tin tức

Sắc Xuân Sắc Xuân

16-03-2018

Dám ước mơ Dám ước mơ

12-03-2018

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Hội đồng Quản trị

Ban Giám Hiệu

Các phòng chức năng:

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ
 • Phòng Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Khảo thí
 • Phòng Hợp tác và Phát triển Đào tạo
 • Phòng Tuyển sinh và Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên

Các Khoa - Tổ bộ môn:

 • Khoa Dược
 • Khoa Điều Dưỡng
 • Khoa Kinh tế - Công nghệ
 • Khoa Ngoại ngữ

Các trung tâm:

 • Trung tâm Thông tin Thư viên
 • Trung tâm Đào tạo Nhân lực Quốc tế

Các cơ sở:

 • Cơ sở Lê Đức Thọ
 • Cơ sở An Nhơn

Các tổ chức đoàn thể:

 • Chi bộ Đảng
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên
 • Hội sinh viên
Bài viết khác
TẠI SAO CHỌN BÁCH VIỆT

Trường Cao đẳng Bách Việt vừa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức - doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp tục học lên các bậc học cao hơn cho người học. Chúng tôi mang cơ hội đến cho những người muốn vươn...

Xem thêm
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

Cao đẳng Bách Việt cam kết với xã hội mang lại các giá trị giáo dục cốt lõi theo định hướng: Chuẩn mực - Chất lượng – Chuyên nghiệp.

Xem thêm
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên học sinh Trường Cao đẳng Bách Việt thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Xem thêm
Facebook chat